Dạy vợ

Genderchats

(Bài đăng trên Tạp chí Truyền hình số tháng 2 năm 2012)

Hắn trông tầm tầm, tóm lại là to, xoăn, đen, hôi. Hắn thích nói thích cười, thích giao du, thích đàn đúm, thích chơi những thứ mà đàn ông đều thích. Hắn kiếm cũng vừa vừa, tức là đủ để thỏa mãn những thú vui của hắn, và không đủ để biến hắn thành đại gia nhởn nhơ sống mà chẳng phải làm gì. Túm lại, hắn là một gã thường thường hời hợt trong mắt mọi người.

Vợ hắn là một mụ gái thị thành rõ là ghê gớm. Thị đã bươn chải tam phen tứ phen, từ xó chợ đến trường đại học, từ phố thị đến nông thôn. Thị đã làm đủ nghề kiếm sống: từ móc cống đến múa công thị đều đã trải.

Thế mà thị sợ hắn bằng phép.

Gần hai chục…

View original post 828 từ nữa

A letter and two books

Genderchats

I lost the way when trying to reach BaiLieu Library on my very first day at Melbourne University. The campus was too large and strange to a girl like me. Down on the bench in the far corner of the South Lawn to rest for a while, I must look so confused that an elderly gentleman stopped by and asked if he could do anything to help. It turned out that he was also heading to BaiLieu Library and thus offered to show me the way. The gentleman-Mr. Chester Eagle and I started to talk about Vietnam, Australia and literature. By the end of the conversation, he asked for my address so that he could send me a book that he had written-“House of Music”.

From that day we started to exchange our books and letters though sometimes I wondered why we kept writing instead of talking directly as both…

View original post 810 từ nữa

In the city of the lost

In the city of the lost,

My father holds me close to his heart,

“Don’t weep, my little ducky, don’t weep!

You see, I am good!

In this land of the dead,

Sadness smiles, greed dies, fame gets lost.

In this land,

Fireflies shine before the rain,

Regrets turn into tear drops

Washing away all the dirt.

You see, on my roof

The birds bring seeds in

The seeds break into green

They are my friends.

I am free from pains, gains and losses.

So don’t weep!

If you miss me,

Come over here to the City of No Worry…”

***

The fog fades away

April lilies on his grave

Burning candles shred lights on my face.

The young girl smiles

“I have cleaned your father’s home spotless

And thank you for the tip!”

***

In this city of the dead,

I hear whispers, I feel winds

I see the moon, I smell grass

I hear the living speaking to the lost

Without sounds.

Featured Image -- 3695

Pham Viet Ha

(Thăm mộ bố 15/04/2017)